Obowiązek informacyjny RODO

Cenimy Twoje zaufanie, a Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Oznacza to, że zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych, które nam przekazujesz.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Turystyczne SZOT A.M. Zyzało z siedzibą w Augustowie przy ul. Konwaliowej 2, 16-300 Augustów, zwany dalej „PT SZOT”.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail marketing@szot.pl.
Pana/Pani dane osobowe pozyskane w związku z rezerwacją (zwarciem umowy) będą przetwarzane w celach:

a) związanych z zawarciem i realizacją umowy
b) związanych z dochodzenia ewentualnych roszczeń, odszkodowań
c) na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym prowadzenia analiz, sporządzania raportów i statystyk
d) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi
e) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach
f) archiwizacji

1. Podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych będzie:

a) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
b) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. takich jak udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski
c) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

2. Pana/Pani dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

a) Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
b) Podmiotom kontrolnym i nadzorczym
c) Organom egzekucyjnym
d) Bankom

3. Okres przetwarzania Pana/Pani danych osobowych wynosi 10 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym umowa została zrealizowana.

4. Ponadto, informujemy, że ma Pan/Pani prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani
b) sprostowania danych,
c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
f) przeniesienia Pani/Pana danych osobowych

5. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

6. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez PT Szot, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. PT SZOT nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

8. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem “Dane osobowe” lub na skrzynkę marketing@szot.pl.

Lokalizacja


Villa Skomanda w Augustowie, hotel pośród jezior i lasów
ul. Konwaliowa 2
Augustów 16-300, Polska

villa@villaskomanda.pl

+48 87 643 43 99

+48 605 153 375