Regulamin Villi Skomanda

W celu zapewnienia spokojnego i bezpiecznego pobytu na terenie naszego obiektu uprzejmie prosimy Państwa o zapoznanie się z naszym regulaminem. Dokonanie rezerwacji w Villi Skomanda jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu.

 1. Osoby przebywające na terenie Villa Skomanda zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, stosowania się do poleceń kierownictwa oraz obsługi i służb porządkowych i przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, BHP i P-POŻ.
 2. Doba hotelowa trwa: od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 dnia następnego.
  Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość Villi Skomanda powinien zgłosić w recepcji obiektu do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 3. Przyjazd i zameldowanie w Villi Skomanda możliwe jest do godziny 22:00. W przypadku braku ustaleń z recepcją o późniejszym terminie przyjazdu pobyt zostanie anulowany. A tym samym wpłacony zadatek bezzwrotny.
 4. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku, który jest bezzwrotny.
  Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
 5. Należność za pobyt w Villi Skomanda pobierana jest “z góry” w dniu przyjazdu – gotówką lub kartą kredytową.
 6. W przypadku skrócenia wcześniej zarezerwowanego terminu pobytu w trakcie jego realizacji, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 7. Osoby nie zameldowane w Villi Skomanda mogą przebywać w pokoju od godziny 7:30 do godziny 22:00.
 8. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Villi Skomanda mają obowiązek takiego zachowywania się, które w żaden sposób nie zakłóca spokoju pobytu innych Gości.
 9. W budynku głównym i bungalowie Villi Skomanda nie przyjmuje się Gości ze zwierzętami domowymi.
  Zwierzęta domowe przyjmuje się w domkach letniskowych Villi Skomanda za dodatkową opłatą w kwocie 50 zł / doba /zwierzę.
  Wszystkie szkody w mieniu domku letniskowego bądź mieniu innych Gości oraz zabrudzenia wymagające dodatkowej pracy personelu spowodowane przez zwierzęta będą indywidualnie wyceniane przez kierownictwo Villi, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele.
  Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy na terenie Villi Skomanda i niezakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Gości bądź personelu Obiekt zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia z terenu Villi Skomanda.
  W miejscach ogólnodostępnych właściciel ma obowiązek trzymania psa / kota na smyczy. Zabrania się wprowadzania zwierząt do restauracji, recepcji, na plac zabaw dla dzieci.
  Właściciel jest obowiązany każdorazowo sprzątać odchody pozostawione przez swoje zwierzę.
 10. Recepcja Villi Skomanda pobiera opłatę miejscową, która naliczana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Augustowie.
 11. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o natychmiastowe zgłaszanie ich w Recepcji, co umożliwi obsłudze niezwłoczną reakcję.
  Obiekt ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu.
 12. Na terenie Villi Skomanda jest ogrodzony parking niestrzeżony. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa na terenie całego obiektu, w tym parkingu. Jednak dla zwiększenia bezpieczeństwa parking jest częściowo monitorowany.
 13. Gość Villi Skomanda ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się w pokoju / domku lub na terenie należącym do Villi Skomanda, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość przed opuszczeniem obiektu, zobowiązany jest do rozliczenia się z tytułu uszkodzeń, zniszczeń lub braków w wyposażeniu.
 14. Każdorazowo Gość Villi opuszczając pokój / domek powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 15. Gość Villi nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju Villi.
 17. Dzieci na placu zabaw należącym do Villi Skomanda muszą przebywać pod opieką rodziców lub opiekunów.
 18. Villa Skomanda nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki na terenie obiektu. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
 19. Villa Skomanda może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Villi Skomanda wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników obiektu albo innych osób przebywających w Villi albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu.
 20. Każda osoba naruszająca w sposób znaczny regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu obiektu. W przypadku odmowy, przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.
 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje kierownictwo i obsługa Villi Skomanda.

Lokalizacja


Villa Skomanda w Augustowie, hotel pośród jezior i lasów
ul. Konwaliowa 2B
Augustów 16-300, Polska

villa@villaskomanda.pl

+48 87 643 43 99

+48 605 153 375